top of page
Regölés  

Regösök

Regölés

A regölés a legények és házasemberek termékenység-, bőség- és párokat összevarázsló, házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló pogánykori emléke.

A regölés a magyarság egyik legarchaikusabb népszokása, fő időpontja december 26. Néhol újévig is jártak a legények, elsősorban a lányos házakhoz. 
A hazai kutatás sokat foglalkozott a regölés és a regösének kérdéseivel, mert abban finnugor kori réteget és a téli napforduló megünneplésének pogány nyomait vélte felfedezni. A regös (énekmondó) a nyelvészek és őstörténészek véleménye szerint a régi magyarok sámánjainak, varázslóinak egyik elnevezése lehetett. A reg szó valószínűleg a sámán pap révületben mondott szövegére vonatkozhatott. A regölést - a csodaszarvas motívum, a refrén, s a dallam sajátosságai alapján - archaikus rítuséneknek tartja a kutatás, mely a sámánénekkel is összefügghet.


A legények köcsögdudákkal, csörgős botokkal, csengővel, furulyával keresték fel elsősorban a lányos házakat. 

A regösök öltözete: kifordított báránybőr kucsma és bunda. 

Az Erdélyben és a Dunántúlon fennmaradt regölési szokás fõ részei:

- bevezetõ

- szarvas-ének (téli égbolt csillagképe)

- gazda-ének (bõséget varázsol a gazdának)

- összeregölés (leányt, legényt név szerint összeénekelve)

- záradék (adományra felhívás vagy elvonulás)

 

Regölés

Megjöttek szegény Szent István szolgái hideg-havas országból.

Elfagyott kinek füle, kinek lába, kinek farka.

A maguk becsületes adományával akarjuk gyógyítani.

Mondjuk-e vagy nyomjuk?

 

(Mondjátok.)

Music Source | Dallam forrás 

Apukák

Kelj fel, gazda, kelj fel,
Száll az Isten házadra,
Seregemagával,
Terített asztalával,
Tele poharával, 
Haj, regő, rejtem, 
Azt is megadhatja az a nagy Úristen! 

Nem vagyunk mi rablók, 
Szent István szolgái,
Most jöttünk Hidegkútról,
Hideg mezejéről,
Elfagyott kinek keze,
Kinek lába, kinek egye-mása,
Haj, regő, rejtem, 
Azt is megadhatja az a nagy Úristen!

Amott keletkezik egy fekete felhő,

Abban legelészik Csudatévő szarvas,

Csudatévő szarvasnak ezer ága-boga,

Száz misegyertya,

gyújtatlan gyúladjék,

Óltatlan aludjék!

Haj, regő, rejtem,

Azt is megadhatja az a nagy Úristen! 

Adjon az Úristen a Nádihegedűnek,
Száz kerek esztendőt,
Még annál is többet!
Ötven legényt és leányt,

Kétszáz táncos lábat,
Még annál is többet!

Haj, regő, rejtem,
Azt is megadhatja az a nagy Úristen!

Széken ül a gazda,
Pénzét számolgatja, 
Fele a gazdáé, 
Fele regölőké, 
Haj, regő, rejtem, 
Azt is megadhatja az a nagy Úristen! 

bottom of page