top of page

Moldvai csángók

Moldva a Keleti-Kárpátok túloldalán terül el.

A mai moldvai magyarok ősei nyugatról, a Kárpát-medencéből kerültek mai lakóhelyükre. Az 1241-42-es tatárjárás után IV. Béla katonai őrhelyeket létesített es ide családostul telepített katonákat akik a magyar fejlődés egészéből kiszakadva, a völgyek között elszigetelve, az idegen országban megőrizték szokásaikat, ami a Kárpát-medence más részeiben a fejlődés következtében eltűnt, illetve megváltozott.

A középkor folyamán érkeztek magyar, elsősorban székely betelepülők, utolsó, legnagyobb hullámuk 1764-ben, a Madéfalvi veszedelem következményként.

A "csángó" elnevezés – bár ezt eddig nem sikerült minden kétséget kizáróan bebizonyítani – a ,kószál’, ’csavarog’, ’vándorol’, ’elkóborol’ stb. jelentésű csang/csáng ige származéka, eszerint tehát a népcsoport neve világosan utal a csángók költöző, telepes mivoltára.

A magyar nyelvű moldvai népcsoport tagjai vallási szempontból a moldvai katolikus lakosság részét alkotják. Ma Moldvában mintegy 250.000 katolikus él, ők a magyarok, székelyek leszármazottai. A katolikusokat a románok ma is magyaroknak nevezik. A nagymértékű elrománosítás ellenére még ma is 60-80.000-en beszélik a nyelvújítás előtti archaikus magyar nyelvet.

A moldvai csángók hitvilágában ősi elemek keverednek a katolicizmussal. A kutatók még nem tudták eldönteni, hogy ezek a jegyek az ősmagyar pogány vallás vagy valamilyen keleti eredetű (nem bizánci) kereszténység maradványai-e.

A csángók táncainak egy részét a legarchaikusabb formában, körben táncolják, másokat párosan járnak, de rendszerint ezeket is egy-egy körív mentén.

Gergeltánc

Valószínűleg egyik legrégebbi táncunk.

Kezüket magasra tartva és a zenével együtt erőteljesen mozgatva apró dobogó- és csosszantó lépéseket tesznek a körön mindkét irányba.

 

Aszimmetrikus, kivételes ritmusú és lüktetésű tánc. 

Juhajgatás és Gergeltánc - Zurgó
00:00

Mikor Gergely legény vót,

Ő nékem szeretőm vót,

Édes Gergelem,

Kedves Gergelem.

Jaj mics'da szép legény vót,

Neken jó szeretőm vót,

Édes Gergelem,

Kedves Gergelem. 

Kecskés vagy musama

Az újévhez kapcsolódó, a regöléshez hasonló urálásban vagy hejgetésben használt rituális tánc. A kecskést hagyományosan nagy körben, jobbra haladva indították, s csak azután rendeződtek párokba: belülre a fiú, kívülre a lány.

A kiabált parancsszavaknak (kommendálásnak) megfelelően változtatták a kör haladási irányát,

illetve cseréltek párt.

Kecskés - Így tedd rá!
00:00

Kerek udvar kicsi ház,

Benne rózsám mit csinálsz.

Kerek udvar kicsi ház,

Benne rózsám mit csinálsz.

Csinosítom magamat,

Várom a galambomat.

Csinosítom magamat,

Várom a galambomat.

Tamás, Gyurka ideki,

A kutyákat kergeti.

Tamás, Gyurka ideki,

A kutyákat kergeti.

Télen mind azt üzeni,

Egy szép leány jöjjön ki.

Télen mind azt üzeni,

Egy szép leány jöjjön ki.

Azért vagyok lenbimbó,

hogy szeressen a bíró.

Azért vagyok lenbimbó,

hogy szeressen a bíró.

Azért vagyok lenvirág,

Hogy szeressen a világ.

Azért vagyok lenvirág,

Hogy szeressen a világ.

Ne bánd édes virágom,

Hogy én élem világom.

Ne bánd édes virágom,

Hogy én élem világom.

Éljed Te is nem bánom,

Szívemből ezt kívánom.

Éljed Te is nem bánom,

Szívemből ezt kívánom.

Aki reánk haragszik,

Egyen szílvát tavaszig.

Aki reánk haragszik,

Egyen szílvát tavaszig.

Tavasz után egeret,

Míg a szeme kimered.

Tavasz után egeret,

Míg a szeme kimered.

Bulgáros vagy Bulgárjászka

Két egymással szemben elhelyezkedő sor táncolja, az első részben dobogtatva, a másodikban pedig egymás felé befelé, illetve kifelé szaladva.

Lérem, lérem utolérem!

Száz kutyával összetépem! 

Bulgáros - Így tedd rá!
00:00

Diáktánc vagy Studencilor

Két részből álló tánc.

Az első része ugyanaz: a kör ívén haladnak jobbra, illetve balra a moldvaiakra

annyira jellemző tá-tá ti-ti-tá ritmussal.

A második részben dobogtatnak folyamatosan jobbra haladva.

Tázló Együttes–Studentcilor - Unknown Artist
00:00

Szeretőm vala, szép vala,

Nekifoga, s elhagya.

Szeretőm vala, szép vala,

Nekifoga, s elhagya.

Aki miatt elhagya

Törje ki a nyavalya

Törje ki a nyavalya

Égje meg a tűz lángja.

Szeretsz ingem, szeretsz mást,

Vasárnapra keress mást!

Szeretsz ingem, szeretsz mást,

Vasárnapra keress mást!

Mást kerestél, nem kaptál

Mind csak hozzám fordultál.

Mind csak hozzám fordultál,

Majátig megbolondultál.

Sirit az orsóm egy-kettőt,

harmadik a szeretőm

Sirit az orsóm egy-kettőt,

harmadik a szeretőm

Negyediket nem várom,

Z ajtom elé bézárom.

Z ajtóm elé bézárom,

S a seprűvel kihányom.

Csicseriborsó, bab, lencse, 

Kökény szemű menyecske. 

Csicseriborsó, bab, lencse, 

Kökény szemű menyecske. 

Hadd üljél az ölembe, 

Hadd nyúljak a zsebedbe 

Ájánáná... 

Csujjogatások

Járd ki lábam, járd ki most,

Nem parancsol senki most,

S az én lábam kijárja,

Mert az szokott a táncra.

Jaj, Istenem, valaki

Csak a színyig vinne ki,

Onnat tovább nem mennék,

S amit kérne, azt adnék.

Ide lábom, ne oda

Ne idegen faluba,

Mer’ idegen faluba

Nincs ilyen jó muzsika.

Zurgó, dió, mogyoró,

Az a leányoknak jó,

Kert tetején döglött ló,

Az a legényeknek jó.

Aki reánk haragszik

Egyen szilvát tavaszig

Tavasz után egeret

Míg a szeme kimered.

Resze, resze, reszete

Mind megcsaltál ez este

Kicsaltál e kenderbe

ott hagytál egy pendelybe.

Resze resze reszete

Kendermagos csürkecske

Kicsalál e kenderbe

S otthagyál egy pendelybe

Vége lett a legénységnek,

mint e nyári fűzlevélnek,

Vége lett a leányságnak,

mint e nyári virágszálnak.

Akinek most kedve nincs,

annak egy csepp esze sincs!

Adjon Isten ne hagyjon,

Mennyországból részt adjon,

Putyinába bort adjon,

nekünk örömet adjon…

Holdvilág, napvilág,

megbolondult e világ,

Megbolondult csudájába,

hogy nem jöhet e nuntába

bottom of page