top of page
Luca-napi kotyolás

    Luca-napi kotyolók

December 13  |  Luca-nap

Luca napjához több népszokás is kapcsolódik. Ezek eredete valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár bevezetése előtt ez a nap

volt az év legrövidebb napja (eltérően a mai téli napfordulótól, ami december 21-re, esetenként 22-ére esik).

Luca-napon régen tilos volt a nőknek lányoknak dolgozni: fonni, takarítani, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. "Gonoszjáró nap”-nak is tartják: ezen a napon különösen a boszorkányok rontása ellen kell védekezni.

Luca boszorkányos jellegéhez kapcsolódik az ötszög alakú lucaszék készítése is, melyet ezen a napon kezdtek faragni. Készítéséhez kilenc- vagy tizenháromféle fát kellett használni, s karácsonyig el kellett készülnie. A szék készítője magával vitte a széket december 24-én az éjféli misére, s ekkor a székre ráállván megláthatta, hogy a gyülekezet tagjai közül kik a boszorkányok. Miután a szék készítője a boszorkákat felismerte, gyorsan szaladnia kellett, s maga mögé mákot szórva biztosítania, hogy leleplezett üldözője ne érjen a nyomába. Az otthon már biztonságot nyújtott, de a lucaszéket mindenképpen el kellett égetni.

Lucázás / kotyolás / palázolás

Luca napjának hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek öltözve) körbejárták a házakat, és lopott fán vagy szalmán térdepelve mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem kapnak ajándékot.

Szent Lucia

Ezen a napon Szent Lúciára emlékezünk, aki egy előkelő szicíliai családban nevelkedett. A keresztény hitre tért szép fiatal leány szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Példamutató tisztasága és alázatos élete folytán nevét a fény (lux) szóval is kapcsolatba hozták.

Játék  |  Play

Ádám széket farag kopácsol. Bejön Bianka, Kloé és Mónika sepregetve:

- Mónika :   Hát te mit kopácsolsz Dani?

- Ádám:         Luca széket faragok. Ez ám varázs erejű mert                               tizenhárom féle fából lesz és karácsony szent                               estéjén subám alatt elviszem a templomba, ott                             ráállok és én biza meglátom ki közületek a                                     boszorkány!

- Bianka:     Butaságot beszélsz már megint! Eriggy haza!

 

(elkergetik őt, elszalad, tovább sepregetnek)

(Anita és kicsik bejönnek balról,

tyúkokat "etetnek" tálból maggal)

Mind: Kitty– kotty, kitty – kotty
Anita: Majd hajnal lesz, majd megvirrad

Galagonya kettő, biró hátán teknő.

Édes tyúkom tojj, koty, koty!

Másé ne tojj, ne koty, koty!

Mind: Kitty– kotty, kitty – kotty …

 

(Dóra, Dóri bejönnek énekelve, jobbról)

Megjöttünk mi reggelre,

Luca köszöntésére.

Luca fekszik agyában,

Mennyország ajtajába.

 

Gyere pajtás menjünk el,

Szent Lucát köszöntsük fel.

Ha mi oda elmegyünk,

Mennyországot elnyerünk.

(meglátják a söprögetőket)

- Dóri:      Hát ti mit csináltok? Ma nem szabad dolgozni!                              Nem tudjátok, hogy Luca-napja van?!

- Anita:    Tedd le azt a seprűt mert rögtön megjelenik a                                Lucapuca és bevarrja a tyúkok fenekét és egy                                tojást sem tojnak majd! 

- Dóra:     Elzárom a seprűket, nehogy azon                                                      nyargalásszanak a boszorkányok. 

- Kloé:      Szórok is egy kis hamut a kapu elé, hogy                                        elriasszuk a gonosz szellemeket.

-Bianka:   Kend be a kaput fokhagymával.

                 Meg a kilincset, meg az ágylábát...

                 meg a szoba négy sarkát.

 

(fiúk Luca alakoskodó jelmezben bejönnek)   

 

- Fiúk:       Jó estet kivánok, szabad-e lucázni

- Lányok:  Jó estet, szabad, szabad, csak gyertek.

(lányok leülnek a földre, lócára)

Fiúk ének:

 

 

 

 

Luca, Luca, kitty – kotty, kitty – kotty  
Galagonya kettő, három.  
Tarisznyámba várom!  
Ha nem adtok hurkát,  
Elviszem a Julcsát!  
Ha nem adtok szalonnát, 
Levágom a gerendát!

 

- Ádám: Annyi kolbászuk legyen, hogy kerítést lehessen fonni.

- Dani: Annyi csibéjük legyen, mint egén a csillag.

- Indra: Annyi pénzük legyen, mint a pelyva.

Luca, Luca, kitty – kotty, kitty – kotty  
Galagonya kettő, három.  
Tarisznyámba várom!  

- Gergő: Annyi zsírjuk legyen, mint a kútban a víz.

- Ákos: Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hossza

- Alex: Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mester gerenda.

Fiúk ének kéregetnek)

Luca, Luca, kitty – kotty, kitty – kotty  
Galagonya kettő, három.  
Száraz körtét várom!  
Amit adtok, elvesszük!

Van tarisznyánk, eltesszük!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Luca, Luca, kitty – kotty - Nádihegedű
00:00
Megjöttünk mi reggelre - Így tedd rá!
00:00
bottom of page