top of page
Disznótori kántálás

Hagyományosan disznóölő Szent András napjától

(november 30.), a hideg idő beálltával kezdődtek a disznótorok. A disznótor mindenütt jeles alkalom volt az adománygyűjtésre, köszöntésre, alakoskodó játékok bemutatására. A vacsora ideje alatt jártak a kántálók / maskurazók tréfás köszöntőket énekeltek vagy mondtak és adományokat, hurkát, kolbászt gyűjtöttek.

Disznóvágás régen

András-napkor, kakasszókor

kezdődik a jó disznótor!

Kiforrott az újbor, koccintsunk!

 

***

Eljöttünk mi kántálni, kántálni,

Nem kell minket bántani, bántani.

Mi is fogtuk fülét, farkát,

Adjék kentek egy szál kolbászt!

***

Megdöglött-e az a disznó, akit megöltek,

Maradt-e a hurkájából, adjanak egyet.

Mer már holnap péntek lesz,

A maradék nem jó lesz.

Fülét, farkát a papoknak,

hurkáját a diákoknak, adjanak egyet!

***

Látom az ablakon,

Málé az asztalon.

Nem köll nekem málé,

Legyen a gazdáé

Köll nekem rétes,

Az is legyen mézes,

Hosszú nagy szál kolbász,

Vastag sült hurka,

Jó darab szalonna.

***

Négylába van a disznónak,

Ötödik a farka.

Farka alatt van a duda,

Fújja meg a gazda.

 

***

Árok, árok, de mély árok,

A tepsiből hurkát várok

Üvegajtó nyíljon ki,

Egy szál kolbász bújjon ki!

***

Áldja meg az isten e háznak gazdáját!

Töltse meg az isten mind csűrét, kamráját!

***

 Na, jöjjenek be, igyunk egy kis hazait.

— Isten tőlünk!

— Dicsértessék.

— Ördög hozzánk!
— Ne férhessék.

— Se erő, se egészség!

— Soha el ne hagyjék!

— Az apád Istenit!
— Dicsérjük mindnyájan.

***

András napja ma vagyon,

Kotlós tyúk ül a padon,

Ahányat ugrik féllábra,

Annyi áldás szálljon rája!

Szívemből kivánom!

Énekek  |  Songs

Házasodni szeretne a szomszéd Gyurka - így tedd rá!
00:00

Házasodni szeretne a szomszéd Gyurka

Eredj hozzá feleségül májas hurka! 
Szomszéd asszony házasítsa meg a Gyurkát, 
Mer' a Gyurka úgy szereti,
Sülve, főve majd megeszi, 
Ezt a csinos, tulipiros májas hurkát. 

***

Kék a szőlő, de édes,

Ez a kislány de kényes,

//: Azért van olyan nagyra,

Barna legény a babája. ://

Hej, menyecske, menyecske,

Hány esztendős lehetsz te,

//: Tizenhárom meg egy fél,

De talán tizennegyedfél. ://

*

A bökönyi nagy hodályba' de csuhajja,

Két sorjában ég a gyertya világa,

//: Azért ég az két sorjába',

Mert piros a babám két orcája,

de csuhajja. ://

Szivárványos az ég alja, de csuhajja,

Nem jól van a fejem alja, csuhajja,

//: Gyere, babám, igazítsd meg,

Fáj a szívem, te gyógyítsd meg,

de csuhajja! ://

*

A bökönyi, a bökönyi templom tetejére,

Rászállott egy holló feketébe'.

//: Az a holló, ejhaj babám, minket gyászol,

El akarnak, de nem tudnak tiltani egymástól://

A bökönyi faluvégen áll egy cserepes ház,

Abban járok, még a szívem is fáj,

//: Valahányszor arra megyek el előtte,

Mindannyiszor kisangyalom te jutsz az eszembe. ://

 

*

Lányok, lányok nyírbökönyi lányok,

Van e néktek berakott szoknyátok?

//: Ha nincs néktek berakott szoknyátok,

Nem is vagytok nyírbökönyi lányok,

Tisztelem a régi szeretőmet. ://

*

A nagy utcán végestelen végig

Minden kiskapuban virág nyílik,

//: Minden kiskapuban kettő-három,

Csak az enyém hervadt el a nyáron://

Szakács asszony ejnye, ejnye, ejnye,

De szennyes a kötője eleje,

//: Mossa ki a kötője elejét,

úgy várja a megtisztelt vendégét! ://

*

A bökönyi nagy toronyba', de csuhajja,

Kilencet üt.tt az óra, csuhajja,

// : Nem üt.tt az nékem jóra,

Mer' áll a babám kézfogója, de csuhajja ://

Ének a „Debrecenbe kéne menni” dallamára:

Úgy hallottam disznót öltek

Hurkát kolbászt is töltöttek

Én is fogtam fülit-farkát,

Adjanak egy darab hurkát!

Ha nem adnak darab hurkát,

Kapjak be a disznó fülét!

***

bottom of page